Kaliho grcka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má na základe hodnoverného zdroja  viac ako 50 tisíc zamestnacov. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je rezort povinný: “V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel.  Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku:  1 záchodová misa na 10 žien,  2 záchodové misy na 11 – 30 žien,  3 záchodové misy na 31 – 50 žien  a na každých ďalších 30 žien jedna záchodová misa;  1 záchodová misa na 10 mužov,  2 záchodové misy na 11 – 50 mužov  a na každých ďalších 50 mužov jedna záchodová misa”.

Vychádzajme z toho, že sa pohybujeme niekde uprostred normy a mužov je o niečo málo viac. Na 20 ľudí jedna záchodová misa. Spolu asi 2 500.

Ministrovi nie je čo závidieť. Keďže je ťažké uveriť, že člen vlády so zodpovednosťou za viac ako 50 tisíc ľudí sa zaoberá iba obsahom toaliet prezidenta republiky a jeho aparátu, denne musí mať na stole tisíce ďalších hlásení. To už je potom naozaj ťažké byť ministrom aj svojho vnútra.

Pointou je aforizmus – povdych Stanislawa Jerzyho Leca: Byť ministrom svojho vnútra.

 

 

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk


Súvisiace články
Vitajte!