Môže plynárenský priemysel zmierniť klimatické zmeny?

Klimatické zmeny spôsobujú rýchle roztápanie vrstvy permafrostu v arktických oblastiach, ale vedci pravdepodobne prišli na spôsob, ako ich zastaviť, či aspoň zmierniť. Permafrost je geologický termín, ktorý označuje vrstvu permanentne zamrznutej zeme či pôdnej vody, ktorá sa nachádza najmä v oblastiach Sibíri a Aljašky.

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny spôsobujú rýchle roztápanie vrstvy permafrostu v arktických oblastiach, ale vedci pravdepodobne prišli na spôsob, ako ich zastaviť, či aspoň zmierniť. Permafrost je geologický termín, ktorý označuje vrstvu permanentne zamrznutej zeme či pôdnej vody, ktorá sa nachádza najmä v oblastiach Sibíri a Aljašky.

Vrstva vznikla počas doby ľadovej, keď boli priemerné letné teploty o 11° C nižšie, ako sú teraz. Klimatické zmeny spôsobujú jeho roztápanie a ak nenájdeme spôsob ako ich zastaviť, môžeme očakávať katastrofálne dôsledky.

Permafrost metán, ktorý sa pri postupnom topení uvoľňuje. Metán je plyn so silným skleníkovým efektom, ktorý má až 80-krát väčší potenciál otepľovania ako oxid uhličitý. Momentálne neexistuje riešenie ako tieto procesy zastaviť, ale vedci prišli s myšlienkou, ako s týmito zmenami bojovať. Ak by sa metán podarilo pri uvoľňovaní zachytiť, mohol by s tým pomôcť plynárenský priemysel

Klimatické zmeny

Nebezpečný metán

Vedci pracujúci na Sibíri v marci tohto roku oznámili, že identifikovali až 7-tisíc vyvýšenín, ktoré vytvoril uvoľňujúci sa metán a môžu explodovať. Prvé krátery, ktoré zrejme vznikli práve v dôsledku explózií, vedci objavili už v roku 2014. Vo vnútri spomínaných vyvýšenín sa hromadí tlak dovtedy, kým veľká metánová bublina nepraskne. Takéto uvoľňovanie plynov je nebezpečné pre ľudí aj pre infraštruktúru a vedci stále pracujú na spôsoboch odhadu lokálnych hrozieb.  Prípad, ktorý dokazuje, aké by mohli byť nebezpečné, sa stal ešte v roku 1995. Vtedy sa v plytkých vodách pri pobreží Sibíri našli podobné metánové „bubliny“. Počas geotechnických vrtov v blízkosti Pechorského mora priemyselné plavidlo Bavenit nevedomky navŕtalo dieru do jednej z nich, spôsobilo to explóziu, ktorá plavidlo takmer potopila.

Klimatické zmeny

Spôsob ako zmierniť klimatické zmeny?

Vedci teraz prišli s myšlienkou ako by s týmto problémom mohol pomôcť plynárenský priemysel. Ten má skúsenosti s ťažbou zemného a bridlicového plynu z veľkého množstva relatívne malých vrtov. Táto technológia by sa teoreticky dala využiť aj pri zbere a transporte metánu pred tým, než veľké metánové bubliny prasknú. Ak by to nebolo komerčne výhodné, tak by boli nutné medzinárodné dotácie, ktoré by boli potrebným stimulom pre plynárenský priemysel. Ak by sa nenašlo vhodné využitie metánu, prichádzalo by do úvahy spaľovanie, teda modifikácia metánu na CO2. Bolo by to omnoho ekologickejšie, ako voľné uvoľňovanie metánu. Ale financovanie by ležalo na ramenách štátov.

Klimatické zmeny

Ďalší problém

Nedávno bol objavený druhý typ uvoľňujúceho sa metánu na arktickom morskom dne. Nachádza sa v plytkej oblasti v priemernej hĺbke 50 metrov, ktorá bola pôvodne suchou zemou. V tom čase zamrzla do obrovskej hĺbky, teraz sa však pod morskou  hladinou roztápa. Výsledkom je uvoľňovanie prúdu malých metánových bublín, ktoré sa derú na povrch a unikajú do atmosféry. Ruskí vedci toto uvoľňovanie roky monitorovali a v roku 2016 zverejnili výsledky, ktoré ukazujú, že sa tieto oblasti postupne zväčšujú. Prišli k záveru, že rýchlosť degenerácie permafrostu sa zvyšuje a množstvo metánu, uvoľňujúceho sa z morského dna je porovnateľné s množstvom, ktoré sa uvoľní z tundry.

Aj na tento problém pravdepodobne existuje riešenie v podobe kupol, umiestnených v týchto oblastiach, ktoré by dokázali regulovať a kontrolovať uvoľňovanie metánu. Plynový priemysel takúto technológiu má, ale tá je v súčasnosti určená naopak na uvoľňovanie metánu, ktorý sa sám neuvoľní. To by však bolo z hľadiska životného prostredia kontraproduktívne, takže na takýto spôsob by boli opäť nevyhnutné dotácie a dôsledná kontrola, aby sa zbytočne umelo neuvoľňovalo viac metánu ako prirodzenou cestou.

Klimatické zmeny

Cesta k udržateľnosti

V súčasnosti už existujú spôsoby ako obmedziť vytváranie emisií skleníkových plynov, najmä pomocou využívania obnoviteľných zdrojov energie a ekologických technológií. Nie je zatiaľ jasné, či to bude dostatočné na to, aby sa podarilo aspoň zmierniť klimatické zmeny. Jedným z ďalších dôležitých krokov je obmedzenie prirodzene sa uvoľňujúcich plynov. Technologické zmeny urýchľujú proces prechodu od uhlia a plynu k obnoviteľným zdrojom energie, ale ak sa skutočne nájde spôsob ako bezpečne zhromaždiť nebezpečný metán, určite to bude cesta k dlhodobej a trvalej udržateľnosti.

Zdroj:

https://theconversation.com

http://siberiantimes.com

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk

Značky: , ,

Súvisiace články
Vitajte!