Hliníkové profily pre rôzne účely

hliníkové profily

Výroba hliníka a charakteristika jeho zliatin

Hliník sa vyrába elektrolýzou bauxitu a kryolitu. Týmto procesom je získavaný čistý kov, ktorý sa ďalej leguje ďalšími prvkami, ktoré zvyšujú predovšetkým pevnosť a odolnosť výsledného materiálu. Medzi najčastejšie prvky vhodné k legovaniu hliníka patria horčík, mangán, meď a kremík. Asi najznámejšou zliatinou hliníka používanou v širokom spektre aplikácií je dural, teda hliník legovaný horčíkom a meďou. Legujúce prímesi ovplyvňujú jednak spracovateľské vlastnosti zliatiny, jednak jej základné aplikačné parametre. Vplyv môžu mať nielen na pevnosť, tvrdosť a odolnosť voči poškodeniu (predovšetkým mechanickému) a ťažnosť, ale aj na tvárnosť či zvárateľnosť. Tento vplyv však nebýva veľkého významu.

Vlastnosti hliníka

Výhody aplikácie hliníka a jeho zliatin spočívajú najmä v jeho špecifických charakteristikách, ktorými sa odlišuje od iných kovov. Jedná sa predovšetkým o jeho antistatické vlastnosti a nemagnetický charakter pri veľmi dobrej elektrickej a tepelnej vodivosti. Kombinácia týchto vlastností umožňuje uplatnenie v rámci špecializovaných riešení hlavne v elektrotechnike, prípadne ďalších odboroch, ako je napríklad stavebníctvo. Veľkou výhodou hliníka je možnosť opakovaného tvarovania pri pomerne nízkej taviacej teplote a zachovaní pôvodných vlastností (hliník je tak vedľa mede a drahých kovov a zliatin takmer 100% recyklovateľný).

Hliníkové profily

V elektrotechnike sa hliník obvykle využíva dvojakým spôsobom, a to ako materiál pre súčiastky elektrických obvodov a pre výrobu konštrukčných prvkov variabilného tvarovania aplikovaných predovšetkým v zostavách rámových konštrukcií. K tomuto účelu sú uspôsobené hliníkove profily. Profily môžu mať plný alebo dutý prierez s otvoreným alebo uzavretým tvarom, ktorý je daný požiadavkou zákazníka a nadväzuje na možnosti výrobného postupu. Pri vytváraní rámových konštrukcií sa využívajú najmä vytlačované hliníkové profily (lisované za tepla), ktoré je možné vyľahčovať rôzne tvarovanými dutinami a komorami (slúžiacimi v rade prípadov aj ako sekundárne steny pre vedenie kabeláže či prevádzkových kvapalín) a naviac bývajú opatrené zabudovanými drážkami umožňujúcimi implementáciu pozdĺžneho vonkajšieho vedenia dynamických prvkov. Variabilnú ponuku hliníkových profilov nájdete v katalógu TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. Z. o.o.), globálneho dodávateľa mikroelektronických komponent.

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk


Súvisiace články
Vitajte!