Čo všetko nám dala Rímska ríša? Pripomenú to oživené hry pri Bratislave.

Jedinečný projekt RÍMSKE HRY má ambíciu populárno-zábavnou formou spropagovať významnú kultúrno-historickú pamiatku Gerulatu v Rusovciach. Už 20. ročník sa uskutoční druhý septembrový víkend (v sobotu 9. septembra 2017). Dramaturgička celého podujatia a vedúca oddelenia komunikácie Múzea mesta Bratislavy PhDr. Beáta HUSOVÁ pre svk.press vysvetlila, prečo si treba kultúrny, politický a právny prínos starých Rimanov pripomínať.

Rímske hry posledné roky navštevujú tisíce návštevníkov. O čo vlastne ide?

Ide o celodenný zábavno-náučný program plný originálnych, vtipných aj náučných prvkov určených pre rodiny bez rozdielu veku. Môžno si vyskúšať šaty a parochne ako v Ríme, ochutnať ich jedlo, naučiť sa rátať s Rimanmi, vyskúšať si ich šikovnosť, zručnosti. Návštevníci sa niečo naučia, a zažijú výborný program plný literatúry, tanca, divadla či obľúbených neľútostných zápasov v štýle rímskych gladiátorov. Skrátka, bude to oslava života a všetkého, čo k nemu dodnes patrí.

Prečo práve obdobie starovekého Ríma?

Pretože kultúrny, politický a právny systém Rimanov ovplyvňuje fungovanie spoločnosti dodnes. Chceme priblížiť rímske pamiatky Gerulatu Limes Romanus. Jedinečné archeologické nálezy Gerulaty v Rusovciach pri Bratislave dokazujú umnosť Rimanov a ich vplyvu na ďalšie kultúry. A dejiny sa zobrazujú oveľa zrozumiteľnejšie, ak sa môžu návštevníci prechádzať po autentických miestach. Snažíme sa priblížiť, v čom staroveký Rím položili základy chápanie dobra a zla, prečo zaviedol chlieb a hry pre obyvateľstvo a v čom sa Rimanom podobáme. Ide o významnú časť dejín, ktorá spája dnešné Slovensko a okolité krajiny so starovekým Rímom najmä v období cisárstva.

Realizujú sa Rímske hry na autentických miestach, kde sa pohybovali slávne rímske légie?

Áno. Rimania rozširovali hranice svojej ríše, na dobytých územiach zakladali provincie. Jednou z nich bola Panónia. Horná Panónia sa rozprestierala na území dnešného Maďarska, Rakúska, Slovinska a malej časti Slovenska – zadunajskej časti Bratislavy (Rusovce, Petržalka). Na ochranu severnej hranice Rímskej ríše bol vybudovaný tri tisíc kilometrov dlhý obranný systém Limes Romanus, jeho časť ležala na Dunaji. V mestskej časti Bratislavy, v Rusoviach sa nachádzal kastel Gerulata, jeden z opevnených bodov slávnej rímskej hranice. Chránil rímske légie v Carnunte, hlavnom meste hornej Panónie.

Rímske hry 2016.

Ide o dve tisíc rokov starú históriu. Treba si ju pripomínať?

Určite. Logické myslenie Rimanov vytvorilo základy v matematike, geometrii. Mnohé doteraz využívané predmety pochádzajú od starých Rimanov. Napríklad tzv. keiserku – žemľu s ľahko oddeliteľnými časťami, si dnes kupujeme vďaka Rimanom. A jednoduché spodné ošatenie – tuniky, boli základom súčasného strihu ženských šiat. Dodnes nosíme dlhé šály – čo je nástupca tógy, vonkajšieho odevu rímskeho občana vytvorené z niekoľkých metrov dlhej látky. Vedenie a taktika boja legionárov, bola inšpiráciou celé nasledujúce dejinné obdobia.

Čím obohatí návštevníkov sprievodné podujatie Limes Day?

Limes Day má upozorniť na rímske pamiatky na hranici pozdĺž Dunaja, ktoré boli súčasťou Limes Romanus. Reťaz rímskych táborov spojená cestami bola hranicou Rímskej ríše. Zámerom je propagovať tieto pamiatky a dosiahnuť ich zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Netradičné podujatie má ambíciu zapojiť do spoznávania čo najviac ľudí všetkých vekových kategórií. Najväčším lákadlom bude aj tento rok ARCHEOBUS.

Projekt vznikol ako malá rodinná aktivita Rimania a Dunaj. Ako prerástla do veľkej celomestskej akcie?

Projekte rástol a hľadal stále originálnejší program celých 20 rokov. Dôležitá zmena nastala v rokoch 2006 – 2007, kedy Rímske hry prekročili hranice našej republiky a získali hlbší spoznávací charakter. Na podnet Hlavného mesta SR Bratislavy sme vstúpili do europrojektu INTERREG III Rakúska republika – Slovensko a dodnes ide o spoločnú aktivitu.

Ako pomohla cezhraničná spolupráca pamiatkam na Slovensku?

Prebehla napríklad rozsiahla revitalizácia Múzea Antickej Gerulaty v Rusovciach. Projekt tiež skvalitnil prácu so školskou mládežou a verejnosťou. Poskytol materiálnu základňu, interaktívne pomôcky. A prepojil Slovensko s Rakúskom a Maďarskom. Cezhraničná odborná spolupráca výborne funguje najmä vďaka archeologičke a odborníčke PhDr. Jaroslave Schmidtovej, ktorá sa zanietene venuje Gerulate.

Rímske hry sú rozdelené do niekoľkých častí. Čo sa v nich objaví? 

Dopoludnie od 10 hodiny bude už tradične patriť súťažiam rodinných tímov. Je to vzdelávacia časť realizovaná zábavnou formou. Máme už návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú pravidelne a vedomosti získali práve tu na Rímskych hrách. Rímska škôlka (vlaňajšia novinka pre deti od 0 do 6 rokov) bude otvorená až do 16 hodiny. Tradičný veľký sprievod od Gerulaty do parku kaštieľa sa pohne o jednej popoludní.

Uvidíme aj obľúbené gladiátorské zápasy?

Zápasy gladiátorov priťahujú pozornosť odjakživa, na našom podujatí sú spojené s možnosťou súťažiť a vyhrať. Nejde ani tak o silu ako o získanie nových informácií. Vedecko-populárny  prístup zabezpečila práve archeologička J. Schmidtová. Súťažné otázky sú pritom vhodne skĺbené so zábavou. Návštevníci majú jedinečnú príležitosť obliecť sa do dobového oblečenia. A to všetko spojené s domácou atmosférou a pohodou.

Čo bude novinkou tohto roka?

Tento rok to bude vystupovať obľúbené Divadlo Zkufravon, aj 50 detí so starovekého Ríma (súkromná ZUŠ Rusovce). Jedinečnú výzbroj a výstroj akú má Tovarišstvo starých bojových umení nenájdete nikde inde. Ich program každý rok obsahuje prekvapenia a zaslúžene má najväčšie divácke úspechy. Ako dramaturgička podujatia môžem garantovať, že každý si počas tejto soboty nájde niečo zaujímavé.

FOTO: Táňa Hojčová, Ľudmila Mišurová, Peter Šalling

 

 

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk


Súvisiace články
Vitajte!