Expanzný polystyrén vs extrudovaný polystyrén

extrudovaný polystyrén

Polystyrén je mimoriadne efektívnou alternatívou k iným izolačným materiálom, ako je PIR. EPS dominuje na celoeurópskom trhu o 27 % v porovnaní s ostatnými izolačnými materiálmi ako celok. V súčasnosti je bez pochýb najlacnejšou metódou izolácie budov.

Obľúbená hrúbka 100 mm je najčastejšou voľbou stavebných firiem. Polystyrénové dosky sú zvyčajne rozpoznateľné podľa farby. Vyskytujú sa v dvoch základných farbách – bielej a sivej. Avšak, môžete ich nájsť aj v iných farbách ako modrej, žltej, ružovej alebo zelenej. Biely a sivý polystyrén sa nazýva expanzný polystyrén (EPS), zatiaľ čo modrý, žltý, ružový alebo zelený sa nazýva extrudovaný polystyrén (XPS). Aký je teda rozdiel a prečo sa niektoré nazývajú expanzné, zatiaľ čo iné extrudované? Hoci sú oba produkty z polystyrénu a používajú sa na podobné aplikácie, tu sa ich podobnosť končí. Každý z nich má svojich zástancov, ktorí tvrdia, že jeden prekonáva druhý. Preto si vyjasnime všetky otázky a pochybnosti. V tomto článku sa dozviete hlavné rozdiely, prečo polystyrén prichádza v rôznych farbách, na čo sa používa a najdôležitejšie, prečo sa jeden volá tak a nie inak. V tomto blogu budeme diskutovať o hlavných rozdieloch medzi izoláciou EPS a XPS.

Je izolačný polystyrén vhodný?

Výber izolačného materiálu hrá zásadnú úlohu v prenose tepla a kvalite vnútorného prostredia. Polystyrénové dosky sú považované za najuniverzálnejší izolačný produkt dostupný na trhu Spojeného kráľovstva. Polystyrén totiž ponúka najlepší pomer cena/výkon zo všetkých izolačných materiálov, s tepelnou vodivosťou až 0,037W/mK. Dôležité je, že polystyrénové dosky môžu pomôcť dizajnérom splniť aktuálne požiadavky na hodnotu U podľa stavebných predpisov. Tieto dosky sú veľmi ľahko inštalovateľné a nevyžadujú žiadne špeciálne nástroje. Dodávajú sa vo forme panelov, ktoré sa montujú pod strešné a stenové dutiny alebo obklady.

Polystyrén je široko využívaný v stavebníctve vďaka svojej všestrannosti. Môže byť použitý v širokej škále aplikácií: izolované betónové tvárnice alebo bloky, štruktúrne izolované panely známe ako SIP (Structurally Insulated Panels) a predovšetkým v vonkajších izolačných systémoch ako K-Rend.

Polystyrén má množstvo výhod. Jednou z hlavných výhod je, že nemá žiadne tepelné posuny ani stratu hodnoty R-Value v priebehu času. Na mieste sa nevytvárajú žiadne nečistoty, pretože nafukovacie činidlá sú uväznené vnútri polystyrénových guľôčok. Vďaka svojej nepriepustnosti pre vodu je polystyrén odolný voči plesniam. EPS vedie medzi izolačnými produktmi, pokiaľ ide o hodnotu R na euro. Tento pomer hodnoty R k celkovej cene výroby a inštalácie na meter štvorcový je kľúčovou zložkou pri poskytovaní cenovo dostupného a energeticky úsporného domu alebo budovy. Výrobné náklady na EPS sú zvyčajne nižšie v porovnaní s inými izolačnými materiálmi ako PIR alebo fenolové dosky. Hoci sa EPS doska môže zdať ako jednoduchý izolačný materiál pre vonkajší izolačný systém, je pevná a používa sa po celom svete už desaťročia. EPS si zachoval svoju pevnosť aj po desaťročiach používania. Správa zverejnená spoločnosťou EUMEPS ukázala, že po niekoľkých testoch pevnosti EPS, ktorý bol 30 rokov v zemi, nepreukázal žiadnu stratu pevnosti. Studený tok bol tiež zistený ako výrazne menší, než sa očakávalo pri dlhodobom vystavení trvalému zaťaženiu. Mikrocelulárna uzavretá bunková konštrukcia poskytuje EPS jeho vynikajúce izolačné a tlmiace vlastnosti. EPS má veľmi nízku absorpciu vody, ktorá sa znižuje s rastúcou hustotou.

Nevýhody: Kontakt s horúcimi potrubiami, ktorých teplota pravdepodobne presahuje 80 stupňov Celzia počas dlhších období, by sa mal vyhnúť, pretože to môže prilákať termity a mravce.

EPS izolácia nad povrchom vs. XPS izolácia pod povrchom

Dva z najčastejšie inštalovaných typov tvrdých penových izolácií sú expanzný a extrudovaný polystyrén (EPS a XPS). Je dôležité pochopiť, že každý produkt sa môže viac hodiť pre určité použitie ako ten druhý.

Všeobecne platí, že sa odporúča vybrať produkt, ktorý poskytne najväčšiu hodnotu za vašu investíciu. Ak inštalujete izoláciu pod novú strechu alebo pod podlahu, XPS môže byť účinným riešením. Ak potrebujete izoláciu pre bočné steny pred inštaláciou obkladov, odporúča sa použiť EPS izoláciu, ktorá nielenže poskytuje dobrú izoláciu, ale tiež pridáva odolnosť a dlhotrvajúcu podporu pre obkladový panel.

Výroba

EPS (expanzný) a XPS (extrudovaný) sú tvrdé izolačné materiály s uzavretými bunkami, vyrobené z rovnakých základných zmesí polystyrénu, ale odlišnými výrobnými procesmi. Pri výrobe EPS sa nafukovacie činidlo rýchlo odparuje, čím vytvára tisíce malých buniek plných vzduchu. Na druhej strane, pri výrobe XPS zostáva nafukovacie činidlo v materiáli mnoho rokov, čím sa znižuje priepustnosť vzduchu. Uzavretá bunková štruktúra XPS z neho robí odolnejší materiál voči vode. Hoci sú EPS zrná uzavretých buniek a hydrofóbne, sú obklopené dutinami, ktoré spôsobujú vyššiu absorpciu vody v hotových doskách EPS.

Tepelný odpor

Nafukovacie činidlo používané v EPS je rýchlo nahradené vzduchom, čo v kombinácii s dutinami v materiáli vedie k nižšiemu tepelnému odporu v porovnaní s XPS. Vzduch v štruktúre EPS ľahko vodí teplo, preto tepelná vodivosť XPS začína na nižšej úrovni ako u EPS. Na dosiahnutie rovnakej tepelnej vodivosti ako u XPS by bolo potrebné zvýšiť hustotu alebo hrúbku izolácie EPS. XPS umožňuje pomalší prechod tepla cez svoju štruktúru v porovnaní s EPS. EPS umožňuje prechod 0,11 °C za každý nárast o 1 °C vonkajšej teploty, zatiaľ čo XPS umožňuje len 0,03 °C pre rovnaký vonkajší teplotný nárast.

Inštalácia

Povrch XPS nie je ideálny na lepenie, zatiaľ čo povrch EPS veľmi dobre prijíma lepidlo. Obe druhy polystyrénu možno inštalovať pomocou práškového lepidla alebo lepiacej peny, avšak XPS vyžaduje lepidlo so špeciálnymi prísadami. Povrch EPS umožňuje rýchlu a pevné lepenie, zatiaľ čo lepenie XPS je oveľa náročnejšie. Ak sa opýtate odborníkov v odvetví štrukturálne izolovaných panelov a vonkajších izolačných systémov, väčšina z nich preferuje vynikajúce lepiace schopnosti EPS. Pokiaľ ide o lepenie, EPS je výrazne lepší než XPS.

Ochrana pred zvýšením pohybu

Jednou z výhod nižšej stlačiteľnej pevnosti EPS je jeho použitie v základoch na ochranu pred zvýšeným pohybom ílovitej pôdy. Ílovitá pôda sa môže rozširovať a sťahovať, čo spôsobuje tlak alebo „zvýšenie“ na základy, čo môže viesť k praskaniu a ponoreniu. EPS pôsobí ako tlmič, stláčajúc sa, keď sa pôda tlačí proti nemu, a rozširujúc sa, keď sa pôda sťahuje, čím chráni základy pred poškodením.

Prispôsobiteľnosť

Stavebný priemysel na Slovensku vyžaduje väčšiu prispôsobivosť produktov. Pláty veľkosti 4′ x 8′ sú ideálne pri inštalácii EPS. Tento polystyrén vyniká svojou schopnosťou vytvárať rôzne veľkosti, tvary a hrúbky. Zatiaľ čo XPS je obmedzený na určité hrúbky, EPS môže byť vyrobený až do hrúbky 1 metra!

Odolnosť voči vode

Rozdiel v odolnosti voči vode spočíva v tom, že XPS má úplne uzavretú bunkovú štruktúru, zatiaľ čo EPS má čiastočne uzavreté bunky. Uzavretá bunková štruktúra znamená, že medzi vzduchovými bublinami nie sú žiadne medzery, čo zabraňuje vnikaniu a prenikaniu vody. Keď sú dosky EPS vystavené vlhkosti, voda sa môže hromadiť v medzerách medzi guľôčkami, čo znižuje ich izolačnú účinnosť a hodnoty R. Naopak, bunky XPS sú tak tesne prepojené, že voda nemôže preniknúť do jeho štruktúry, čím poskytuje lepšiu odolnosť voči vlhkosti a je vhodnejšia pre mokré podmienky.

EPS má odolnosť voči difúzii vodnej pary v rozmedzí 30-70 μ,“ zatiaľ čo XPS má odolnosť voči difúzii vodnej pary 80-250 μ. Miera absorpcie vody pri úplnom ponorení je pre XPS maximálne 0,3 percenta podľa objemu, v porovnaní s 2,0 až 4,0 percentami pre EPS, v závislosti od hustoty produktu. Tento podstatný rozdiel je dôležité zohľadniť pri špecifikovaní trvácneho projektu.

Podmienky v mraze

V chladných podmienkach môže voda medzi guľôčkami EPS zamrznúť a rozšíriť sa. Toto rozšírenie naruší spojenie medzi guľôčkami, čím sa ďalej znižuje izolačná účinnosť.

Hrúbky

Pri porovnaní oboch typov polystyrénu je XPS dostupný len v určitých hrúbkach, ako sú 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm a 100 mm. Na druhej strane, EPS ponúka širší rozsah hrúbok, okamžite dostupných v nasledovných rozmeroch: 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 90 mm, EPS 100 mm, 120 mm, 140 mm, EPS 150 mm, 160 mm a 200 mm.

Čas

Z dlhodobého hľadiska je XPS odolnejší a efektívnejší, pričom jeho výkon zostáva konzistentný a je najmenej ovplyvnený vlhkosťou v porovnaní s EPS doskami.

Vysušovanie

Schopnosť tepelnej izolácie vysušiť sa je kľúčová pre udržanie tepelného odporu (hodnota R) za extrémnych podmienok dlhodobej expozície. EPS izolácia preukázala schopnosť vysušiť sa aj za extrémnych podmienok, zatiaľ čo extrudovaný polystyrén túto schopnosť nemá. Je dôležité si uvedomiť, že EPS má potenciál na vysušenie, čo XPS nemá. Táto schopnosť je obzvlášť dôležitá pre zabezpečenie optimálnej tepelnej odolnosti (hodnoty R) aj pri dlhodobej expozícii vlhkosti.

Stlačiteľná pevnosť

Stlačiteľná pevnosť XPS je vyššia ako u EPS, dosahujúc hodnoty 300-700 kPa. Podobne ako u EPS nedochádza k tepelným posunom ani strate hodnoty R-Value v priebehu času.

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk


Súvisiace články
Vitajte!