Zlé zamestnanie môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie

Ľudia, ktorí pracujú na zlých a nestabilných pracovných miestach, vykazujú viac znakov chronického stresu než ich náprotivky, a teda tí, ktorí zostávajú nezamestnaní.

zamestnanie

Nezamestnanosť u nás po vyše 8 rokoch klesla pod 8% a blíži sa k predkrízovým hodnotám. Čoskoro by mala prekonať historické rekordy a ku koncu roka 2017 klesnúť pod 7%. Zamestnanosť na Slovensko postupne prekvitá a ľudia majú väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Väčšinou sa však chytajú každej pracovnej príležitosti, len aby nejaké zamestnanie vôbec mali. Ocitnúť sa tak môžete na mieste, ktoré z vás ťahá všetku energiu, čo ďalej vedie k duševnej nerovnováhe. Je teda lepšie byť nezamestnaným?

Výskum na vzorke tisícov Britov

zamestnanie

Nedávna štúdia potvrdila, že nezamestnaní môžu dospieť k zlepšeniu duševného zdravia. Stane sa tak v prípade, že zamestnanie bude dobré a stabilné. Výskumníci z Manchestru uskutočnili prieskum na vzorke 1 116 Britov, ktorí boli v období rokov 2009-2010 bez zamestnania. Pozitívne výsledky boli preukázané u tých, ktorým sa podarilo nájsť stabilné pracovné miesto, na ktorom sa cítia komfortne a dobre. Naopak ľudia so stresujúcim, nestabilným alebo veľmi zle plateným miestom boli na tom ešte horšie ako pred tým. Výsledkom výskumu bolo, že fyzické ukazovatele chronického stresu u ľudí v zlom pracovnom pomere boli ešte horšie ako v období, kedy nemali žiadnu prácu. O praktických výsledkoch z tohto sociologického a zároveň medicínskeho prieskumu píše profesor z Manchesterskej univerzity a odborník na túto oblasť, Tarani Chandola.

Počas niekoľkých rokov pracoval s hypotézou, že akákoľvek práca je lepšia ako žiadna. Nielen tí, ktorí sa testovania zúčastnili potvrdzujú, že stresové zamestnanie nie je dobré pre fyzické, ale aj psychické zdravie. Aj napriek tomu, že sa v tomto prípade zamerali len na Britov, Chandola tvrdí, že rovnaké výsledky by mohli priniesť výskumy aj v iných krajinách.

Dobré verzus nekvalitné zamestnanie

Tarani Chandola  použil definície OECD o nízkej kvalite pracovných miest, ktoré sa odvíjajú od nasledujúcich faktorov: nízka mzda (okolo alebo tesne pod minimálnou mzdou), malá istota zamestnania, nízka pracovná spokojnosť a vysoká úzkosť či prílišná kontrola v práci. Tí, ktorí nemajú žiadnu z týchto nepriaznivých charakteristík práce, majú dobré pracovné miesta a tí, ktorí majú dve alebo viac z týchto charakteristík boli v nekvalitných pracovných miestach.

Vyžiadaná pracovná zmena

Úrovne chronických stresových biomarkerov medzi tými, ktorí začali pracovať na zlých alebo nekvalitných pracovných miestach boli oveľa vyššie ako ich rovesníci, ktorí zostali nezamestnaní. Tieto biomarkery súvisiace so stresom sú založené na zvýšenej hladine hormónov, zápalových, metabolických a kardiovaskulárnych hladín, akými je vyšší krvný tlak alebo cholesterol.

 „Ak majú pracujúci podozrenie, že ich zamestnanie im spôsobuje zdravotné komplikácie, potrebujú s tým niečo urobiť. Neznamená to, že treba ihneď podať výpoveď v práci, ale radšej o tom informovať svojho lekára. Zamestnávatelia majú už aj zo zákona povinnosť chrániť zdravie svojich pracovníkov,“ píše profesor Chandola. Flexibilné pracovné podmienky ako napríklad obmedzená práca s pracovníkmi je jedným zo spôsobov, ako môžu ľudia s obmedzenými zdravotnými podmienkami zvládnuť prácu a zároveň mať pod kontrolou svoje zdravie.

Tarani Chandola je odborníkom na oblasť sociológie spojenú s medicínou. Jeho výskumy za zameriavajú na sociálne determinanty zdravia so špeciálnym zameraním na nerovnosti v oblasti zdravia a psychosociálne faktory.

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk


Súvisiace články
Vitajte!