Ako nás zmenila druhá svetová vojna

keith lowe

Britský historik Keith Lowe v knihe Strach a sloboda (2017) na širšom dejinnom aj geografickom pôdoryse odhaľuje, ako druhá svetová vojna a jej materiálne a psychologické dopady sformovali naše životy.

Aké nové spôsoby myslenia prijali ľudia po skončení udalosti, ktorá zmenila úplne všetko, hodnoty, predsudky, staré mocenské základne. Ako si vytvorili novú mytológiu, ideály, nový systém s globálnymi inštitúciami, prostredníctvom ktorého mal svet fungovať spoločne ako jeden celok. A ako sa idey univerzálnosti začali rozpadať v zápase superveľmocí, vzniku nových napätí a rozdeľujúcich tendencií. Na príkladoch jednotlivcov, obetí vojny aj „monštier“, vyjadruje rozličné typy odcudzenia, od svojej krajiny, rodiny, spoločenstva, od seba samého. Vývoj sleduje až po súčasný vzostup nacionalizmu a zneužívania histórie. „Príležitosti, ktorých bola v roku 1945 a v nasledujúcich desaťročiach celá hojnosť, sa zúžili až tak, že dnes musia americkí robotníci podstupovať rovnako ťažký boj o prežitie ako ktorýkoľvek iný emigrant. Aj  v tomto prípade nie sú občasné prejavy xenofóbie skutočnou xenofóbiou, ale zlostnou reakciou na vlastnú bezmocnosť tvárou v tvár globálnym silám a zdrvujúceho poznania, že budúcnosť, o ktorej boli kedysi presvedčení, že ich čaká, už viac neexistuje.“

Najškodlivejšie mýty, ktoré vzišli z druhej svetovej vojny, sú podľa autora mýty martýrske. Pre každú krajinu je podľa neho dôležité priznať si traumy, ktoré prežila, aj to, že spôsobila utrpenie vlastnému národu a neospravedlňovať svoje zlyhania a hriechy „svätou nevinnosťou“. Inak bude opakovať chyby minulosti. Ako Lowe bolestne aktuálne pripomína, tieto emócie zneužívajú jednotlivci bažiaci po moci na vlastné ciele a tí, ktorí im pritakajú, môžu získať pocit náležitosti, ale len za cenu vzdania sa slobody, ktorú je ťažké získať späť. „Skutočná sloboda si vyžaduje vystúpenie z davu, dokonca občas aj postaviť sa proti a myslieť nezávisle. Vyžaduje si od nás čeliť našim stratám čelom a čestne, pochopiť, že aj my sa dopúšťame chýb a máme svoj podiel na vlastnom utrpení. Slobodný človek nesie na svojich pleciach bremeno zodpovednosti i nepríjemných právd.“ 

Knihu si môžete kúpiť aj tu: https://bit.ly/2ySVkYi

Zďielať:
pošli na vybrali.sme.sk


Súvisiace články
Vitajte!