Pax Lexa

CITÁT DNA 8. júna 2017: Ivan Lexa odovzdal na Okresnom súde Bratislava III. svoj cestovný pas. V sprievodnom liste napísal, že „v súčasnosti je pracovne, sociálne a predovšetkým rodinne, tak spätý s územím Slovenskej republiky, že neprichádza do úvahy opustenie jej územia“. Tak, tak, je bez pasu, už prichádza do úvahy len staré dobré zavlečenie… … Čítať ďalej Pax Lexa